ORHAN TEZİŞÇİ - Iron and Breath

ORHAN TEZİŞÇİ

İLETİŞME GEÇ

1979 yılında İzmir’de doğdu, ilkokul, orta öğrenim ve lise dönemlerini Ayvalık’ta tamamlayarak 1997 yılında İzmir fuar alanında faaliyet gösteren Eryetiş Vücut Geliştirme ve Fitness Merkezi’nde amatör antrenman çalışmalarına başladı. Aynı dönem içerisinde Amerikan Kültür Derneği altında bulunan İngilizce geliştirme çalışmalarına dahil oldu. Bu dönem içerisinde Fitness ve vücut geliştirme için ilk teorik ve pratik eğitimlerini Erdog Astan, Haldun Sevel ve Özer Baysaling’den almıştır. Özer Baysaling Türkiye’de bu sporların temelini atan kişi ve sistemli uygulamaların ilk temsilcisi sayılmaktadır.

Bu dönem sonrası 1999 yılında Birleşik Devletler Massachusetts Boston’da faaliyet gösteren Dean College’da Sales & Marketing eğitimine başlayarak mevcut akademik başlığa ek olarak American Studies ekolünde profesyonel fitness ve kişiye özel antrenman çözümlemeleri derslerine katıldı.Bu dersler çerçevesinde: temel farmakoloji, endokronoloji, beslenme, biyokimya, biyomekanik,fizyoloji ve genetik derslerine dahil olmuştur.Aynı dönem içersinde Boston Vitamine Shop, Gold’s Gym ve World Gym gibi global faaliyet gösteren fitness merkezlerinin de faaliyetlerine katılarak bu şirketlerin birinci ve ikinci derecede satış ve pazarlama teknikleri ve kişiye özel hizmet yaklaşımları üzerine inceleme ve pratik imkanlarını değerlendirmiştir.

Ürün satış spesifikasyonlarının müşteriye sosyoekonomik ve psikolojik profili ile kişisel açıdan nasıl koordine edileceği üzerine özellikle beslenme ve antrenman ikilisi üzerinden çözümler geliştiren deney sonuç odaklı eğitim çalışmalarında uzmanlaşarak, Gym müşteri ilişkilerinde orta ve uzun dönemli planlamaların kullanılarak bunun satış eylemine nasıl adapte edileceği konusunda pratik uygulamalara dahil olmuş ve Gym bazlı satışta beden dilinin nasıl kullanılması gerektiğine dair özel ders uygulamalı eğitimini Gold’s Gym, Vitamin Shop ve Weekend Guy altında part time şeklinde sürdürmüştür.

Şahsi antrenman pratiğini aynı dönemde Milford Gold’s Gym’de yine bu dönem içerisinde sadece kendi akademisine bağlı kalmayarak Amerika’nın en büyük eğitim kurumlarını bünyesinde bulunduran Boston şehrinin tüm entelektüel ve sosyal imkanlarından yararlanmıştır. Beden objesinin temsili olarak tarihsel açıdan irdelenmesi üzerine resim ve heykel çalışmalarına dahil olmuş, değişkenliğin sanat akımları ile beden üzerinde etkilerini inceleyen araştırmalarına da yine bu dönemde başlamıştır.

Türkiye’ye dönüşünde ulusal Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun eğitimlerine katılarak resmi olarak kademe antrenörü diplomasını almış, aynı zamanda uluslararası fitness federasyonu olan IFBB’ nin Weight Training Prescrpition Spesialist eğitimine ve sınavına katılarak başarı ile tamamlamıştır. Orhan Tezişçi aynı zamanda aile kuşakları tarafınca süregelen organik zeytin ve zeytinyağı tarımı ile meşgul olmakta ve antik felsefe, zen ve sufizm çalışmalarıyla ilgilenmektedir.

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

– TVGF Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Resmi Kademe Antrenörlüğü Eğitimi
– IFBB International Federation of BodyBuilding and Fitness Weight Training prescription Specialist
– Core Training Swimming, Mark Verstegen, Pete Williams, Dean College – Boston
– Core Training For Martial Arts, Mark Verstegen, Pete Williams, Dean College – Boston
– Core Training For UFC Style Martial Arts, Mark Verstegen, Pete Williams, Dean College – Boston
– Core Training For Women Mark Verstegen, Pete Williams, Dean College – Boston
– Hızlı Yağ Yakımı, Teknikler ve Esaslar: Diet ve Antrenman, Dean Collage-Boston
– Hızlı Kondisyon Kazanımı Teknikler ve Esaslar Mark Verstegen, Net Semineri
– Creatine Ne Kadar Gerçek ? Ronald Emerson, Dean College – Boston
– Ester Form Creatinlere Genel Bakış, Dean College – Boston
– Yeni Pazarlama Stratejilerinde Supplement Odaklı Yaklaşım, Hangi Ürün Kimin İçin ? Prof Ellington Holler, Dean College – Boston
– Sektör Sırları Supplement Nasıl Bir Bağımlılık Haline Getirilmelidir, Underground Seminer, Chad Nicholls – Boston
– Mağazaya İlk Adım Bir Mecbur Etme Masalı, Dr.Robert Bruff, Dr. Newton Huxley , Dean College – Boston
– Ezmeden Yok Etmek,Rakip Firma Ürünleri Üzerine Bir Saldırı Stratejisi, Dr. Robert Bruff, Dean College – Boston
– Müşteri Kimdir? İnsan Psikolojik Profillerinin Beden Dili Üzerinden Kısa Süreli Çözümü 3.Bölüm, Robert Phipps, MIT – Boston
– Beden Dilinin Sessel Kombinasyonlarla Müşteri Üzerine Uygulanması Pratikleri, 6.Bölüm, Robert Phipps, MIT – Boston
– Beslenme Ürünleri VE Supplement Ürünlerinin Diet İçinde Zamanlanması, John Iyv MIT – Boston
– Beslenme Ürünleri VE Supplement Ürünlerinin Diet İçinde Neden ve Sonuç Açılımlı
– Kombinasyon Pratikleri, John Iyv MIT – Boston
– Güç Çalışmasına Anatomik Bir Bakış, Frederick Delavier, Harvard Uni. – Boston
– Kondisyon Çalışmalarına Antomik Bir Bakış, Frederick Delavier, Harvard Uni. – Boston
– Temiz Diet, Tasco Reno – Boston
– Kas Ölçümü Kazanımında Supplement ürünlerinin Yardımı, Gordon Lavelle – Boston
– Genel Ürün Tanıtımı Üzerine Dersler 6.Bölüm, Muscle Tech, R&D – Boston
– Yeni Bir Ürünün Anlatmanın Farklı Yolları, Tanıtım Özendirme ve Pazarlama, Dr. Newton Huxley , Dean College – Boston
– Akdeniz Üniv. Korumalı Futbol Takımı için, Advanced Nutrition ve Strenght Condition Technics Lesson