IRONKID - Iron and Breath

IRONKID

TEGV ve Koç Vakfı –Harekete Geç- programının çocuk fitness eğitim kooridinatörü Orhan Tezişçi tarafından hizmete sunulan Fit Kid programı, çocuk fitness’ı üzerine yoğunlaştırılmış, birbirini tamamlayan oyun temelli fiziksel eğitim çalışmalarının uygulama ismidir.

Bu serviste antrenman uygulamalarının temel amacı, çocuklarda bilimsel verilerin sonuçlarına bağlı olarak, sportif performansın geliştirilmesinin yanı sıra onların ruhsal ve sosyal yönden de daha aktif bir karakter kazanmalarının hedeflenmesidir.

Fakat her an gelişmekte olan çocuk vücudunun sınırlı özelliklerini olduğu akıldan çıkarılmamalıdır Çünkü büyüme ve gelişme dönemindeki çocukların bilinçsiz biçimde yapılan ağır yüklerle karşılaşmaları, yanlış beslenme alışkanlıkları, ve bilinçsiz eğitmenler ile yapılan çalışmalar büyüme ile ilgili epifiz plaklarının darbelere maruz kalmasına neden olarak onların gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun için çocuk fitness’i ağitmen bakımından en hassas davranılması gereken alandır.

Genel olarak çocuk fitness uygulamalarının bilimsel olarak kanırlanmış temel yararları:
– Liderlik duygusunun aşılanması
– Rekabet olgusunun başarıya odaklanması
– Sosyal ve psikolojik gelişim: Kendine güven, yardımlaşma ve birlikte çalışma
– Uzun dönemde yaşıtlarına göre daha sağlıklı ve daha üstün bir fizik yapının temellerinin atılması
…şeklinde tanımlanabilir. İçinde bulunduğumuz dönemin çocuk obezitesi açısından her yıl %15 artma eğilimi içinde olduğu da ne yazık ki bir gerçektir.