Tagged as: fitness

Androjen Reseptörleri

VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENMANINDA ANDROJEN RESEPTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNA BAĞLI ETKİLERİN POTANSİYEL SONUÇLARI

“Kuram, gözlem ve deney arasında sıkı bir iş birliği olduğu zaman bilim hızla ilerler. “
D.N. Schramm
Sky&Telescope, Oct. 1991

Bu ayki makalelerimizden birisini Amerika’da ateşli tartışma konularından birisi olan androjen resptörlerinin antrenman sonuçlarına olan etkilerine ayırıyoruz. Yapılan son araştırmaların sonuçlarına istinaden bu konunun antrenmandan elde edilecek sonuçlara sanılandan çok daha fazla etki ettiği sanılıyor. Yazımızda sırayla androjen reseptörlerinin görevleri, testosteron-reseptör ilişkileri, antrenman-reseptör etkilenimleri, sürantrenman ön tanı yöntemi ve kısaca reseptör baskılayıcı iki önemli maddeye ilişkin deney sonuç örnekleri ve bu örneklerin yorumlarını bulacaksınız. Bunun ardından tüm makalelerimizde olduğu gibi ana sonuçları maddelediğimiz ‘sonuç bildirisi’ mevcut.

Daha fazlası

Cortisol Nedir?

Orhan Tezisci
Dean Collage American Studies Class Ath. Dept.
Boston-Usa

Cortisol veya tam ismiyle Hydrocortisone, glucocorticoidler olarak bilinen hormon grubunun üyelerinden birisi. Glucocorticoidler isimlerini kan şekeri seviyelerine olan etkilerinden dolayı alıyorlar. Başka tür glucocorticoidler de mevcut ama Cortisol (C) sağlıklı bireylerde anahtar rolü oynuyor. Mesela ağırlı kaldırdığımızı veya dış etkenlerden birisinin etkisiyle stres altına girdiğimizi varsayalım. Bu stres fiziksel veya beyinsel olabilir. Bu durumda mevcut uyaran olan strese santral sinir sistemi ilk tepkiyi verir. Sinir hücreleri, beyin ve hipotolamus a mevcut strese adapte olabilmesi için alarm durumuna geçmelerine ilişkin iletileri göndermeye başlar. İlk tepki olarak sistem kortikotropin salınım faktörü(CRF) isimli maddeyi işin içine sokar. CRF daha yoğun adrenokortikotropik(ACTH) açığa çıkmasına olanak tanır ve final de adrenal korteksten yoğun cortisol (C) salınımı başlar. Cortisol salımının ardından hemen işe koyulur ve kan şekeri-glukoz seviyelerinin normal değerlerine dönmesi için yoğun etkinlik göstermeye başlar. Mevcut bu görev sona erdiğinde ise, sirkülasyonda kalan cortisol hala aktif durumdadır. Yan görevler olarak doku yenilenmesi ve immune sistemi kontrolü gibi görevlerin sürdürülmesinde rol oynar.

Daha fazlası

Negatif Fazlı Egzersizlerin Antreman Ve Diet Etkilerine Dair Deney-Sonuç İncelemesi

“Bilimsel gelişmeye tanıklık eden biri büyük ölçüde kişisel bir girişim görür. Sadece merak, doğruluk veya teyit açısından mevcut bilgilerin yetersizliği hissi ve bunun yarattığı düş kırıklığının hırsından dolayı anahtar soruları soracak kişileri ve kaynakları her zaman bulur. Bir tür “takıntı “dır bu, bir tür “prestij “ meselesi.

Nobel ödüllü Amerikalı kimyacı Harold Urey bir keresinde bana, yaşı ilerledikçe(ki o sıralar yetmişlerindeydi) savlarını ve prensiplerini çürütmeye yönelik çabalarda artış gözlediğini söylemişti. Hatta kendince bile bir isim bulmuştu bu duruma “Batının en hızlı silahşörü sendromu “. Vahşi batının eski göreneklerine göre ünlü yaşlı silahşörü yenen genç adam onun ününe va saygınlığına sahip oluyordu. Bu çok can sıkıcı dedi bana Urey, “…ama genç afacanları kendi başlarına asla giremeyecekleri önemli araştırma alanlarına yöneltmeye yarıyor. Ve bu, bilimin ta kendisi.“

Daha fazlası