Tagged as: androjen

Androjen Reseptörleri

VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENMANINDA ANDROJEN RESEPTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNA BAĞLI ETKİLERİN POTANSİYEL SONUÇLARI

“Kuram, gözlem ve deney arasında sıkı bir iş birliği olduğu zaman bilim hızla ilerler. “
D.N. Schramm
Sky&Telescope, Oct. 1991

Bu ayki makalelerimizden birisini Amerika’da ateşli tartışma konularından birisi olan androjen resptörlerinin antrenman sonuçlarına olan etkilerine ayırıyoruz. Yapılan son araştırmaların sonuçlarına istinaden bu konunun antrenmandan elde edilecek sonuçlara sanılandan çok daha fazla etki ettiği sanılıyor. Yazımızda sırayla androjen reseptörlerinin görevleri, testosteron-reseptör ilişkileri, antrenman-reseptör etkilenimleri, sürantrenman ön tanı yöntemi ve kısaca reseptör baskılayıcı iki önemli maddeye ilişkin deney sonuç örnekleri ve bu örneklerin yorumlarını bulacaksınız. Bunun ardından tüm makalelerimizde olduğu gibi ana sonuçları maddelediğimiz ‘sonuç bildirisi’ mevcut.

Daha fazlası