Nitrik Oksit Önemi Ve İşleyişi - Iron and Breath

Nitrik Oksit Önemi Ve İşleyişi

VÜCUT GELİŞTİRME AÇISINDAN METABOLİZMADA NİTRİK OKSİD İŞLEYİŞİNE GENEL BİR BAKIŞ

NOX Ürünlerinin çok yönlü kullanımı ve kardiyovasküler sisteme destek olasılıkları
“Bilim sadece bir bilgi birikimi değildir. Bilim, ürettiği bilgi kadar, bilgi üretme özelliği ile de önemlidir. “

Özer Baysaling
Father Of Modern Turkish Bodybuilding
Hiçbir spor dalı Vücut Geliştirme’nin ürettiği kadar bilgi üretemez ve vücut geliştirme kadar bilimle iç içe değildir.

2002 Yazında Amerika’da patlama yapan ve müthiş bir satış grafiği gösteren NO ürünlerine ilişkin gelen sorulara istinaden Maksimum AE-GE olarak aşağıdaki detaylı makaleyi hazırlamayı uygun bulduk. Ülkemiz sporcuları tarafından halen tam anlaşılmayan bu ürünlerin yapılarını ve etki sistemlerini incelediğimiz yazımızın pratik yarar açısından kullanıma uygun olacağını düşünüyoruz.
Orhan Tezişçi
Maksimum Sağlık AR-GE

NO
Keşfi ve Görevleri

Bilimin Oscar’ı olarak tabir edilen Nobel ödülünün isim babası olan Alfred Nobel nitrogliserin’i keşfederek dinamit yapımında ilk adımın atılmasına sebep olmuştu.
Bu ödülü 1998 yılında üç büyük isim paylaşıyorlardı; Robert Furchgott, Louis Ignarro ve Ferid Murrad. Bu üç isim Nobel ödülüne nitrik oksidin(NO) kardiyovasküler sistemdeki rolünü tam olarak aydınlattıkları için ulaşıyorlardı.

Tüm sporcuların bildiği üzere gelişim için bazı ana faktörlerin kusursuz işleyişi gerekmektedir, GH, IGF, Testosteron, tiroid hormonları ve diğer faktörlerin tümü anabolik hareketin gerçekleştirilmesinde ayrı olarak büyük rol oynarlar.Bu maddelerin dışında pek göz önünde bulundurulmayan ve en az bunlar kadar hatta belki de daha önemli olan bir madde daha vardır. Nitrik oksit. NO olmaksızın saydığımız bu kimyasalların metabolizmada akım ve tranfrizasyonu senkronize olarak gerçekleşmeyeceğinden elde edilecek sonuçlara bunun negatif yansımaları kaçınılmazdır. Bu durumda ne antrenman performansı ne de antrenman sonrası onarım doğru ve dengeli olarak gerçekleşemez. Kaslarda gerçekleştirilen NO sentezi aktin ve tip 1 myosin ağır zincirleri ile bağıntılıdır.Kan dolaşım sisteminde akışkanlığın devamını sağlamak başta olmak üzere, birincil olarak glikozun(karbonhidratların) ve diğer önemli kimyasalların taşınmasında gerekli olan damar esnekliğinin sağlıklı yürütülmesinde NO başrolü oynar.12 Gün boyunca sağlıklı sporcular üzerinde yapılan bir deneyde NO baskılayıcı bir madde olan L-NAME kimyasalın verildiği sporcularda 12 günün sonunda kas glikojen depoları %45-70 arası, amino asit konsantrasyonları ise % 45-50 arasında azalma göstermiş ve % 25’e varan kas atrofileri tespit edilmeye başlanmıştır. Bu tablonun bahsettiğimiz üzere kas içi aktin ve myosin’in NO baskılanımından negatif etkilenmesi ile bağıntılı olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde 2005 yılında Biochemical and Molecular Aspects of Nutrition süreli yayınında incelediğimiz bir makalede de NO’in sadece antrenman esnasında değil aynı zamanda glikoz hassasiyeti olan obez erkek farelerde yağ oksidasyonunu ve kullanımını arttırdığı tespit edilmiştir(40) Deneyin sürdüğü 10 haftanın sonunda iki gruba ayrılan farelerden dışarıdan L-Arginine amino asidi injekte edilen fare grubunun NO seviyelerinde belirgin artışlara rastlanmış ve yağ yakım oranlarının da Arginine almayanlara oranla %16 daha fazla olduğu kaydedilmiştir.
Ortalama bir vücutçuya NO’in ne olduğunu sorduğunuzda alacağınız cevap vazodilatör yani damar genişletici olduğudur. Doğrudur, NO bir tür damar genişletici ama aynı zamanda gliozun sağlıklı biçimde kas yakıtı olarak kullanılıp yağ dokunun oksidasyonunda da çok önemli bir rolü var. Az sonra göreceğimiz gibi NO aynı zamanda damar tıkanıklıklarında kötü huylu kolesterol olan HDL’nin düşürülmesinde de etkilidir.
Enteresan olarak kırmızı kan hücrelerinde yani alyuvarlarda NO oranı diğerlerine göre daha yüksektir. NO büyük oranda L-Arginine amino asidinden sentezlenmektedir ve L-Arginine metabolizmada önemli rol oynayan bir aminodur. Vücutta meydana gelen oksidasyonu bir çeşit antioksidant rolüne bürünerek büyük ölçüde absorbe eder.Antrenman esnasında laktik asid salımına dolayı büyük oranda sentezlenir(9) Diğer yönden bu sentez alınan diğer besin ögereinin kaslara sağlıklı biçimde taşınmasına olanak tanır. Uzun süre yüksek doz doping kullanan sporcularda LDL değerlerinde yükselimlerde L-arginine alımının kötü huylu kolesterolü kısmen dengelediği görülmüştür. Özellikle yüksek oranda hayvani yağ, özellikle kırmızı et tüketen sporcularda bu problemin oluşma riski çok yüksektir ve iskemik kalp rahatsızlığına varan sonuçlara varan dramatik olgu gelişimleri mevcuttur.Eski IFBB profesyonellerinden Mike Matarazzo günde 4-5 kilo(!) kırmızı et tüketimi ile tanınmaktaydı(Bunun yanında Matarazzo’nun hiç sebze ve meyve kullanmadığını da belirtelim!). 2004 yılında 39 yaşında byPass oldu! Gelişmeleri kendi ağzından aktaralım “Her şey göğsümdeki hafif ağrıyla başladı “ diye söze başlıyor Mike. “Doktara gitmedim, çünkü daha önce de olmuş ama kendi kendine ağrı geçmişti. Normal bir gündü. Kalktım, duş aldım ve kahvaltımı ettim. Sol kolumdaki hafif uyuşukluğun son biceps antrenmanından kalma olduğunu düşünerek evden çıktım. Antrenman problemsizdi, Çantamı alıp salonun merdivenlerinden otoparka doğru ilerlemeye başladım ve son basamakta. Bom! Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda kaburgam ortadan ikiye bölünmüş her tarafımdan serum lastikleri sarkıyor ve tavana bakıyordum. O ilk an, o ilk saniyelerde aklımdan geçenleri kelimelere dökmenin imkanı yok. Yıllar sonra yediğim tonlarca kırmızı etin, ağır steroid kürlerinin, sebze ve meyveden uzak durmanın ve kalbimi desteklemememin intikamını o benden almıştı. Hem de nasıl!“
Matarazzo’ya koyulan teşhis dmar sertliğinden oluşan iskemik kalp rahatsızlığıydı. Gelişim süreci hayli ağır seyredebilen ve fark edilmesi son aşamaya(!) kadar tıbbi kontroller dışında mümkün olmayan son derece tehlikeli bir risk faktörü. Gelişim prosesi dokuz aşamada özetlenebilir;
1-İlk aşamada tüm vücuttaki damarlarla birlikte kalp damarlarında da fazla miktarda kolesterol depolanmaya başlar. Yani yıllarca yediğiniz yağlı besinlerin ve spor yapmamanın hesabını artık metabolizmanızın sizden soracaktır.
2-Zamanla bu alanlarda ufak daralmalar baş göstermeye başlar.
3-Tıkanma tamamlanır.
4-Ve tıkanan bu bölgede kalsiyum birikmesi olarak isimlendirilen bir problem ortaya çıkar(calcification) Ölümcül kombinasyon tamamlanmaktadır.
5-Sonuç, biriken bu kalsiyumdan dolayı damar içinde ufacık bir plağın oluşması.Bu bir tür kireç plağıdır ve tıbbi terimle aterosklerotik plak olarak tabir edilir.
6-Zaman ilerler ve pıhtılaşma(trombüs) damarı tamamen ya da kısmen kapatır.
Şayet şanslıysanız bazen bu pıhtı olduğu yerden kopup başka bir bölgede de tıkanma yapabilir. Bu ise Emboli’dir. Tıbbi tetkik dışında bu tıkanmanın ne zaman ve nerede olacağını kestirmenin imkanı yoktur. Bu oluşumlardan herhangi birisi, trombüs veya emboli kalpte belli bir damarı, belli bir süre sonra mutlaka tıkar.İşte bu Matarazzo2nun başına gelen şeydir, Myokard enfarktüsü. Bu tür vakalarda birincil acil tedavi yöntemi nitrovazedilatörlerin kullanılmasıdır. Girişte bahsettiğimiz L-NAME isimli maddenin verildiği obez farelerin bir kısmına myokard enfarktüsünün dördüncü aşamasının hızla oluştuğu gözlemlenmiştir. Burada sebep iki yönlüdür, obezite ve L-NAME’nin akım baskılayıcı özelliği. Böylece damarlardaki basınç artış göstererek (şimdi biraz aklınızı karıştıracağım, ama bu gerekli)endotelden salınan NO mikrovasküler kan akımını azaltmış ve böylece büyük damarlarda daralma oluşmaya başlamıştır.
Dokularda kan akımını kontrol altında tutan mekanizmalar temelde mikro yani kılcal damarlar üzerinden etkinlik gösterirler, bunun sebebi büyük ölçüde oksijen eksikliğinde yani anaerobik durumda bu damarlara ulaşılabilirlik kolaylığı ve akımın daha üst bölümlerinde kalan büyük arterlere yani ana damarlara erişme zorluğudur. Fakat bu dolaşımın kılcal damarlar düzeyindeki bölümü arttığında (antrenman buna iyi bir örnektir) büyük damarların içinde bulunan endotelden NO salınmaya başlar. NO salınımı aslında kan akımı artışının neden olduğu stresdeki artışın verdiği uyarıya bağlı olarak artış/azalış gösterir. Bu durumda antrenman esnasında harekete geçirilen kas boyutunun büyüklüğüne göre NO salınım oranı da değişecektir. NO’in metabolizmadaki ana sentez kaynağı bahsettiğimiz üzere Arginine amino asididir. Oksijen ile senkronize olan Arginine NO’in meydana getirilmesinde başrolü oynar.Diğer yönden metabolizma kalsiyum rezervlerinde de NO sentezi esnasında dramatik düşüşler gözlemlenmektedir.Yapılan araştırmalar bu durumun adale lifi kasılmalarında kalsiyum-potasyum-magnezyum üçlüsünün önemini vurgulamaktadır. Bu üç mineral senkronize ve sağlıklı kasılımların meydana getirilmesinde esas rolü oynar. Müsabaka hazırlık döneminde sert diyetler eşliğinde sürdürülen yüksek şiddet antrenmanlarında bu üç elementin eksikliği durumunda ciddi sakatlıklar meydana gelebilmektedir.Diğer yönden bahsettiğimiz üzere NO sadece Arginine temelli değil aynı zamanda kalsiyum temelli olarak ta faaliyet göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde müsabaka hazırlık döneminde takviye programımıza iki maddeyi daha eklememiz gerekecektir. Bunlar Nitrik oksid ürünleri ve kalsiyum,magnezyum,potasyum kombineli mineral karışımları. Ayrıca NO ürünleri burada sadece ölçü kazandırmak bakımından avantaj sağlamayacak, aynı zamanda alınan yüksek doz anabolik steroidlerin olumsuz etkileyeceği kolesterol ve HDL seviyelerinin sağlık sınırları dahilinde tutulmasına da katkı sağlayacaktır.
Yapılan araştırmalarda dikkatimizi çeken olgulardan birisinde yüksek kolesterol ve HDL seviyelerine sahip hastalara kan akışkanlığını ve vazedilasyonu arttırmak için L-Arginine ethly ester HCI-Kalsiyum ve potasyumdan oluşan bir karışım verilmiş ve bir süre , sonra vazedilasyonda %12-18 arası artışlar tespit edilmiştir. Fakat burada deney boyunca izlenen düşük yağlı diyetin ve egzersizin etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kalp-damar hastalıklarının ve iskemik kalp hastalıklarının % 90’ı yüksek yağlı diyetler,hareketsizlik ve yoğun sigara-alkol tüketiminin bir sonucudur.

Bahsettiğimiz üzere, endotelial hücreler NO salınımında önemli rol oynamaktadırlar. L-NAME isimli NO bloke edici maddenin metabolizmaya verilmesi ile bu salınım büyük oranda baskılandığında damarlarda kan basıncı tehlikeli boyutlara varmaktadır. Bunun tam tersi bir raporda ise resistans antrenmanına tabi tutulan sporcularda NO desteği alanların 5 hafta sonrasında yağsız kas kütlesinde artış tespit edilmiştir. Bu sonucun altında yatan esas nedenin NO’in yağ yakımında ve yağların antrenmanda enerji olarak kullanımında etkisinin olduğu söylenebilir.(38) Endotelium’un metabolizmada çeşitli fonksiyonları olmakla birlikte en önemlisi yumuşak kas dokusunun sağlıklı işlevidir.Endotelium kaslara sağlıklı kan akışını sağlayarak hayati bir rol oynar. NO’in keşfedilmesinden önce araştırmacılar endotelium’un bu hareketten tek başına sorumlu olduğunu düşünüyorlardı. Ve bu sisteme endotele bağlı gevşeme faktörü adı veriliyordu kısaca EDRF. EDRF Kimyasal iletimden fiziksel uyarıma kadar çeşitli dış uyaranların etkilerine göre değişik oranlarda salınmaktadır. EDRF ve NO ikilisi bu açıdan özellikle kalp krizi riski olan kişilerde dikkatle tetkik edilip izlenmektedir. Kriz esnasında hayat kurtarıcı nitrogliserin verilmesinin ana sebebi bu iki maddenin veya herhangi birisinin tek başına eksikliğinde oluşan kan damarlarının daralmasının önüne geçmek ve akımın sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlayarak hayat kurtarmaktır. Diyabet, yüksek kan şekeri,yüksek kolesterolve yüksek tansiyon bu iki maddenin sağlıklı ve senkronize çalışmasında ana faktörlerdir.

Ayrıca yaşa bağlı olarak gelişen impotance(iktidarsızlık) vakalından ayrı olarak özellikle şeker hastalarında gözlemlediğimiz iktidarsızlık vakalarında da endotel fonksiyon işleyiş düzensizliğine bağlı olarak meydana çıkan NO eksikliği göze çarpmaktadır. Cardiovascular Disage dergisinde yayımlanan bir makalede diyabetli erkek hastalara NO takviyesinde penis kas ploriferasyonunda yükselme ve ereksiyon kalitesinde artış gözlemlenmiştir.(16)

Ayrıca önemli kas hastalıklarından birisi olan Duchanne kas distrofisinin tedavisinde NO kullanımı yaygınlık kazanmaktadır.DMD hastalığında başlangıc X kromozonu üzerinden olup kas hücrelerinin güçten düşmesine neden olamakla birlikte, Distrofin burada etken maddedir. Yapılan bazı deneylerde NO’in bu maddenin etkinliğini anlamlı derecede baskıladığı görülmüştür.(13)

NO
Metabolizmada Bulunma Biçimi

Nitrik Oksid metabolizmada L-Arginine amino asidinden sentezlenmekteydi. Sentezlenen bu NO vücutta iki şekilde bulunur. Bunlar; bahsettiğimiz endotelial NOS ve Neuronal NOS’tur. Her iki madde de hızlı ve yavaş kasılımlı adalelerde etkinlik gösterirlerken Neuronal NOS hızlı kasılımlı liflerde daha aktif rol almakta gibi gözükmektedir.(2)Antrenman esnasında hem endotel hem de neuronal NOS konsantrasyonlarında artış görülmektedir. Bu artış antrenman şiddetine göre değişkenlik göstermekle birlikte % 40’lara varan artışlar gösterebilir.(1) Antrenmanda yüksek şiddetin kullanılması bu maddelerin oran artımlarında esas rolü oynar. Mr Olympia Jay Cutler bu konudaki görüşünü dile getirirken şöyle demektedir. “Şiddet sadece kasların zorlanması ve tükenme noktasına getirilmesi olarak anlaşılmamalıdır. Şiddet, aynı zamanda alınan besin maddelerinin transferinde de kilit rolü oynar. NO takviyesi aldığınız zaman sadece pompa etkisine zirve yaptırmakla kalmaz aynı zamanda diyetinizde tükettiğiniz her gram besin maddesini de sonuna kadar harcamadan kaslarınıza gönderirsiniz. Bu hem günde 700 gram protein aldığım Off sezonda hem de müsabaka hazırlık döneminde benim için olağanüstü önemlidir. NO ve şiddetli antrenman ikili işleyen önemli bir mekanizmadır. Kullanmayı bilirseniz çok işe yarar.“
Cutler’ın açıklamasının hemen ardından buna bağlı bir deneyin sonuçlarını inceleyelim. Bu deneyde ağırlıkçılar ve maraton koşucuları baz alınıyor. Bilindiği üzere bu iki grup arasında enerji kullanım kaynakları açısından çok büyük farlar var. Ağırlıkçılar daha çok ATP ve Creatine mekanizmasını enerji yapım formülü olarak kullanırlarken maraton koşucuları daha ziyade ve yoğunlukla aerobic sistemi kullanırlar. Ağırlıkçılarda NO salımı daha az gözlemlenirken maraton koşucularında bu salınımın üst sınırlarda gözlemlendiği tespit edilmiştir. Şimdi, ağırlıkçılar ve maraton koşuları ile vücut geliştirme sporcularının ne gibi bir bağlantısı var diyeceksiniz. Vücut geliştirme bu iki spor dalının tam ortasında durur, siz antrenman yaparken hem ATP ve Creatine hem de aerobic sistemi ortak olarak kullanırsınız. O halde yüksek performansın söz konusu olduğu müsabaka hazırlık döneminde çalışmalarınız daha ziyade maratonel bir yapı kazanır. O halde ihtiyacınız olan takviye ortadadır. Nitrik Oksid. Ağırlıkçılar patlamalı kuvveti kullanıp tek tekrarlı maksimal çalışmalar yaparlarken vücut geliştirme sporcuları maksimal tek tekrarlık ağırlıklarının%60-85’i ile hipertrofi amaçlı tekrarlar yaparlar.Bu daha ziyade oksijensiz solunuma yatkın hipoksif bir durumdur. NO burada kilit rolü oynayarak maksimal “pump“ efektinin ortaya çıkmasına büyük ölçüde yardım eder ve antrenmandan sonra salonu terk ettiğinizde bütün başların size çevrilmesini sağlar.
Diğer yönden bu akımın yavaşlaması kandaki toksin maddelerin ve özellikle laktat seviyelerinin hızla artmasına neden olarak kasın çok daha çabuk yorulmasına neden olacaktır.Yani NO yeterli olmadığında ilk etkiyi antrenmanda çabuk yorularak görürsünüz.Yapılan fare deneylerinde NO sistemi baskılanan farelerde çok kısa bir süre sonra kas güçsüzlüğü, omurilik kayması ve duruş bozuklukları gözlemlenmiştir.
Diğer yönden vücut geliştirme açısından konu irdelendiğinde iki esas maddenin de göz ardı edilmemesi gerektiği gerçeği var. İnsülin ve Glukoz. Özellikle antrenman öncesi alınan karbonhidrat türevlerinin kaslarda depolanmasını ele aldığımız zaman NO’in buradaki önemi ortaya çıkmaktadır. Cutler’ın belirttiği gibi özellikle off sezonda tüketilen yüksek karbonhidratın tam değerlendirilmesi insülin ve NO ile doğrudan bağıntılıdır. Arnold Classic şampiyonu Dexter Jackson bu konudaki açıklamasında durumu çok güzel özetlemektedir. “Karbonhidrat kaynaklarından aldığınız glikozun kas glikojeni olarak depolanmasında NO takviyesinin çok faydasını görüyorum. Özellikle benim gibi hızlı metabılizmaya sahip ve kas kütlesi kazanmakta son derece zorlanan sporcuların esas problemlerinden birisi karbonhidratları metabolizmalarının hemen tüketmesidir. NO bu noktada son derece büyük avantaj sağlar. Ben bu ürünleri 24 saat döngüsünde iki seferde kullanırım. Birinci sefer antrenman öncesidir. Burada antrenmandan ortalama iki saat önce tükettiğim karbonhidratların kaslara tam geçirgenliğini sağlıyorum. İkinci kullanım ise antrenmandan sonra oluyor, buradaki amacım ise boşalan kas glikojen depolarına karbonhidratın en hızlı şekilde transfer olmasını sağlamak.Şatey imkanınız varsa bu karbonhidrat tozu karışımına150-200 mg Alpha Lipoic Acid(ALA) 5 gr Creatine ve Glutamine ekleyebilirsiniz. NO ile kombine ettiğinizde aynada göreceğiniz dolgunluğu kelimelerle ifade edemem.“
NO ürünlerinden tam verim alma yöntemleri ve kullanım şekilleri
1-En önemli ve karşılaştığımız sık sorulardan bir tanesi: NO kullanıyorum ama pompa etkisini göremiyorum, bu ürünler işe yarıyor mu?
NO ürünleri işlerini yaparlar ve pompa etkisine zirve yaptırırlar FAKAT deri altı yağ oranınız yüksekse bu pompa etkisini tam olarak görmeniz mümkün değildir. Vücut yağınızın %12’nin altında olmasına dikkat ederek bu oranın pek üzerine çıkmamaya çalışınız.

2-NO ürünleri aldığınız zaman diyetinize her yönden maksimal önem verin. Amino asilerinizi, Creatine ve Glutamine takviyenizi alıp, normal yiyeceklereden de sağlıklı beslenme kaynaklarını tercih ediniz.

3-NO ürünleri yüksek karbonhidrat diyetlerinde daha iyi işliyor gibi görünmekteler. NO kullandığınız dönemde kilonuz başına en az 2 gr karbonhidratı alınız ve D.Jackson’un yöntemini değerlendiriniz.

4-Ağırlık antrenmanında yüksek tekrarları vurgulayarak metabolizmanın NO işleyiş mekanizmasını tahrik ediniz. Devamlı gerilim sistemini kullanarak kablolu hareketlerin sayısını arttırınız ve çalışma esnasında kası boş bırakmayınız.

5-Cardio çalışmasını mutlaka antrenmanınıza ekleyerek haftada 3 gün 20-30 dakika tempolu yürüyünüz veya yüzünüz. Yüzme sanılanın aksine çok yararlı bir aktivitedir ve esneklik kazanmanızı sağlar.

6-Kışın soğuk ortamlarda çalışmaktan kaçınınız. NO soğuk ortamı sevmez. Mecbursanız ısınma setlerini ve tekrarlarını arttırınız.

7-Çok önemli. NO ürünü kullandığınızda su tüketiminizi üç katına çıkararak ortalama 10 dakikada bir su içiniz.

8-Saf Arginine yerine daha ziyade L-Arginine ,L-Arginine ethyl ester ve Arginine alpha ketoglurate kombinasyonlu ürünleri tercih ediniz.

9-Bu ürünlerin içeriğinde yardımcı maddeler olan DiCreatine Malate, L-Citrulline ve Picomilone’ların bulunmasına dikkat ediniz ve bu maddeleri formülünde bulunduran markaları tercih ediniz ve mutlaka üretildiği ülkeden patent numarası alıp almadığına dikkat ediniz. Bu genellikle kullanım talimatının altında yer alır.

10-Az tanınmış ve kısa ticari geçmişi olan markaları değil, uzun dönemli tanınan ve güvenilir markaları tercih ediniz. Unutmayınız, ne öderseniz onu alırsınız.
Referanslar:

40-Fu WJ., Haynes TH., Cohli R., Shi W., Spencer TE., Carroll RJ.,Meiningger CD., Dietary L-Arginine supplementation reduces fat mass in Zucker diabetic rats.
J Nutr 2005 Aprl:135:4;714-21
9-Lerman A.,Burnett JC., Higano SD., McKinley LD., Holmes V., Long term L-arginine supplementation improves small vessel coronary endothelial function in human metabolism. Circulation-98Jun-2:97(21):2123-8
38-Elam RD, Hardin VT., Sutton RA., Hagen L. Effects of arginine and ornithine on strenght and lean body mass and urinary hydroxyproline in adult males.J Sports Med Phys Fitness Mar;29(1):52-6
16-Lascalzo SD, Welch G. Nitric Oxide and its role in teh cardiovascular system. Prog Cardiovasc 95Sept-Oct;38(2):87-104 Rew.
13-Wehling M., Spencer MC.,Tidball JG. NOX synthase transgene ameliorates muscular dystrophy in mdx mice. J Cell Biol.2001 Oct.1;155(1)123-31
1-Sellmann JE.,Deruisseau KC. Betters JL., Lira VA., Saltow QA., Selsby JT., Crisswell DS. In vivo inhibation of nitric oxide syntase impairs up-regulation of contractile protein Mrna in overloaded plantairs muscle. J Appl Phsyiol, 2005

Astan E.,Tezisci O. Professional Bodybuilding Archives/Nitric oxide supplementation methods and mechanism of NO

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir