BLOG - Iron and Breath

Androjen Reseptörleri

VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENMANINDA ANDROJEN RESEPTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNA BAĞLI ETKİLERİN POTANSİYEL SONUÇLARI

“Kuram, gözlem ve deney arasında sıkı bir iş birliği olduğu zaman bilim hızla ilerler. “
D.N. Schramm
Sky&Telescope, Oct. 1991

Bu ayki makalelerimizden birisini Amerika’da ateşli tartışma konularından birisi olan androjen resptörlerinin antrenman sonuçlarına olan etkilerine ayırıyoruz. Yapılan son araştırmaların sonuçlarına istinaden bu konunun antrenmandan elde edilecek sonuçlara sanılandan çok daha fazla etki ettiği sanılıyor. Yazımızda sırayla androjen reseptörlerinin görevleri, testosteron-reseptör ilişkileri, antrenman-reseptör etkilenimleri, sürantrenman ön tanı yöntemi ve kısaca reseptör baskılayıcı iki önemli maddeye ilişkin deney sonuç örnekleri ve bu örneklerin yorumlarını bulacaksınız. Bunun ardından tüm makalelerimizde olduğu gibi ana sonuçları maddelediğimiz ‘sonuç bildirisi’ mevcut.

Daha fazlası

Cortisol Nedir?

Orhan Tezisci
Dean Collage American Studies Class Ath. Dept.
Boston-Usa

Cortisol veya tam ismiyle Hydrocortisone, glucocorticoidler olarak bilinen hormon grubunun üyelerinden birisi. Glucocorticoidler isimlerini kan şekeri seviyelerine olan etkilerinden dolayı alıyorlar. Başka tür glucocorticoidler de mevcut ama Cortisol (C) sağlıklı bireylerde anahtar rolü oynuyor. Mesela ağırlı kaldırdığımızı veya dış etkenlerden birisinin etkisiyle stres altına girdiğimizi varsayalım. Bu stres fiziksel veya beyinsel olabilir. Bu durumda mevcut uyaran olan strese santral sinir sistemi ilk tepkiyi verir. Sinir hücreleri, beyin ve hipotolamus a mevcut strese adapte olabilmesi için alarm durumuna geçmelerine ilişkin iletileri göndermeye başlar. İlk tepki olarak sistem kortikotropin salınım faktörü(CRF) isimli maddeyi işin içine sokar. CRF daha yoğun adrenokortikotropik(ACTH) açığa çıkmasına olanak tanır ve final de adrenal korteksten yoğun cortisol (C) salınımı başlar. Cortisol salımının ardından hemen işe koyulur ve kan şekeri-glukoz seviyelerinin normal değerlerine dönmesi için yoğun etkinlik göstermeye başlar. Mevcut bu görev sona erdiğinde ise, sirkülasyonda kalan cortisol hala aktif durumdadır. Yan görevler olarak doku yenilenmesi ve immune sistemi kontrolü gibi görevlerin sürdürülmesinde rol oynar.

Daha fazlası

Negatif Fazlı Egzersizlerin Antreman Ve Diet Etkilerine Dair Deney-Sonuç İncelemesi

“Bilimsel gelişmeye tanıklık eden biri büyük ölçüde kişisel bir girişim görür. Sadece merak, doğruluk veya teyit açısından mevcut bilgilerin yetersizliği hissi ve bunun yarattığı düş kırıklığının hırsından dolayı anahtar soruları soracak kişileri ve kaynakları her zaman bulur. Bir tür “takıntı “dır bu, bir tür “prestij “ meselesi.

Nobel ödüllü Amerikalı kimyacı Harold Urey bir keresinde bana, yaşı ilerledikçe(ki o sıralar yetmişlerindeydi) savlarını ve prensiplerini çürütmeye yönelik çabalarda artış gözlediğini söylemişti. Hatta kendince bile bir isim bulmuştu bu duruma “Batının en hızlı silahşörü sendromu “. Vahşi batının eski göreneklerine göre ünlü yaşlı silahşörü yenen genç adam onun ününe va saygınlığına sahip oluyordu. Bu çok can sıkıcı dedi bana Urey, “…ama genç afacanları kendi başlarına asla giremeyecekleri önemli araştırma alanlarına yöneltmeye yarıyor. Ve bu, bilimin ta kendisi.“

Daha fazlası

Önden Görünen Sırt

SIRT ANTRENMANI

İçinde bulunduğumuz kış ayları boyunca daha rahat çalışılabilecek yegane hedef şüphesiz ölçüdür. Yaz dönemi gibi fazla ter kaybı olmadığından daha şiddetli antrenmanlar yapılabilir ve daha fazla besin tüketilebilir. Bu açıdan bacak ve sırt gibi genel kütle açısından en önemli iki kas grubuna yönelik yapılandırıcı çalışmalar daha rahat sonuç alınabilir bir konumdadır.

Bu ayki antrenman makalemizde hedef bölgemiz olarak sırtı işleyeceğiz ve haftada 2 antrenman üzerine kurulu bir split sistem üzerinden hareket ve şiddet sistemlerini kullanacağız.

Daha fazlası

Armed Temel Kol Geliştirme Taktiği

İri ve kaslı kollar her vücut geliştirme sporcusunun hayalidir. Çünkü bu iki kas grubu kadar gücü temsil eden başka hiç bir adele yoktur. Gerek geçmişte, gerekse günümüzde hem podyum alan, hem de amatör şekilde salona giden vücutçuların hepsi büyük kollar peşinde koşmuş ve bunu elde etmenin yollarını aramışlardır. Bu yazımızda konuyu hem antrenman hem de beslenme şeklinde ele alarak kısa fakat kullanışlı bir kol geliştirme programı oluşturmaya çalışacağız.[/b]

Daha fazlası

Nitrik Oksit Önemi Ve İşleyişi

VÜCUT GELİŞTİRME AÇISINDAN METABOLİZMADA NİTRİK OKSİD İŞLEYİŞİNE GENEL BİR BAKIŞ

NOX Ürünlerinin çok yönlü kullanımı ve kardiyovasküler sisteme destek olasılıkları
“Bilim sadece bir bilgi birikimi değildir. Bilim, ürettiği bilgi kadar, bilgi üretme özelliği ile de önemlidir. “

Özer Baysaling
Father Of Modern Turkish Bodybuilding
Hiçbir spor dalı Vücut Geliştirme’nin ürettiği kadar bilgi üretemez ve vücut geliştirme kadar bilimle iç içe değildir.

Daha fazlası

Yüksek Şiddet Egzersizlerinin GH Ve Testosteron Etkileri

YÜKSEK ŞİDDET EGZERSİZLERİNİN GH VE TESTOSTERON ETKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
“Bilimin ışığında fikirlerini değiştirmeyenler, bağnazlar, deliler ve ölülerdir. “

Özer Baysaling
Father of Modern Turkish Bodybuilding
Bu ayki makale başlıklarımızdan birisini gelen soruların yoğunluğuna istinaden seçmeyi uygun buluyoruz. Uygulanan antrenmanın kas gruplarına etkisinin yanında bu etkinin genel metabolizmayı etki altına alan sonuçları mevcuttur.Bunlardan en önemlileri şüphesiz Büyüme Hormonu (GH) ve Testosteron seviyelerindeki değişimlerdir. Bu etkilerin antrenman dahilinde ve antrenman etkilerine göre değerlendirilmesi alınacak sonuçlarla yüksek oranda bağıntılıdır.

Daha fazlası

Podyuma 4 Hafta

PODYUMA 4 HAFTA: Diyet ve Cardio Uygulaması Üzerine Radikal Bir Yaklaşım

Müsabaka haftasına kadar beslenme ve cardio çalışmasının doğru bir şekilde ayarlanması sporcunun sahne performansının optimal olması açısından en önemli ve hassas ayar etmenidir.

Bu durumda uygulanacak stratejinin nasıl bir seyir izlemesi gerektiğine dair –tam ve kesin- bir referans olmaması, uygulanacak durumun karmaşıklığını daha da arttırmaktadır. Aşağıdaki yazımızda bu tür uygulamaya ilişkin YENİ BİR YAKLAŞIMIN basitleştirilmiş bir örneklemesini bulacaksınız. Yöntem, 2001 ve 2002 Olympia’sında sahne alan profesyonel sporcuların kullandığı bir teknik üzerinden ilerlemektedir. FAKAT, uygulamada verilen oran ve sürelerin –mutlak- olmadığını önemle belirtmekte fayda var.

Daha fazlası

Hızlı Gelişmek İçin 10 Yeni Tavsiye

Bu makalemizde kas kütlesi yoğunluğunun daha hızlı arttırılması için süregelen klasik antrenman yöntemlerinin (düşük tekrarlar, uzun set araları vs.) yenilerinin yanı sıra, bazı modern beslenme ve supplement stratejileri üzerinden de bu amacı elde etmeye yönelik bazı SONUÇ HIZLANDIRICI TAVSİYELERİ burada sırayla göz önüne sermek istiyoruz .

Fakat, her zamanki gibi bu tür yaklaşım ve kullanımların –kişiye özel- olduğunun ve herkesin metabolizma yapısının farklı olduğu ve bu yapıya göre özel yöntemler izlenmesi gerektiği kuralını asla unutmamak gerekiyor.

Daha fazlası

Mükemmel Basketbolcu Diyeti Nasıl Olmalıdır?

Bir sporcuyu diğerinden daha iyi yapan nedir sorusuna pek çok değişik yanıt alırsınız. Genetik, antrenman, disiplin, beslenme, doping vs liste uzayıp gider. Bize göre ise bunlardan en önemlisi, hiçbir kimyasal doping maddesi olmaksızın bile antrenman performansını bir kaç saat içinde iki katına çıkarabilen, dinlenme eğrisine hız kazandıran beslenmedir.

İyi bir basketbol oyuncusunun beslenme planının amacı sadece onun gün içerisindeki enerji seviyesini yüksek tutmak değildir ve olmamalıdır, bu plan aynı zamanda ona özel beslenme elementlerinin de –ona özel oranlar- dahilinde içermelidir. Burada söylenmek istenilen her oyuncuya öze biçimde ayarlanması gereken protein, karbonhidrat ve yağ oranları başta olmak üzere vitamin, mineral, bitkiseller ve sporcu performans ürünleridir.

Daha fazlası